Projekt systemowy w 2011 roku
Redaktor: Mariusz Zielaskowski   
01.09.2011.


27czerwca 2011 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W związku z tym rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu systemowego.

Zmieniony ( 06.09.2011. )
Czytaj całość
 
7.1.1. Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń
Redaktor: Mariusz Zielaskowski   
27.07.2010.

30 czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.


Zmieniony ( 27.07.2010. )
Czytaj całość
 
Spotkanie podsumowujące projekt Motywacja Odpowiedzialność Praca Rozwój: MOPR Toruń - 18 .12.2009r
Redaktor: Mariusz Zielaskowski   
24.12.2009.

 18 grudnia 2009 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń” (edycja 2009).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmieniony ( 23.03.2010. )
Czytaj całość
 
Hej Kolenda, Kolenda. Mikołaj na Winnicy
16.12.2009.
W dniu 11 grudnia Mikołaj odwiedził mieszkańców Winnicy.  Spotkanie z Mikołajem było przede wszystkim atrakcją dla najmłodszych uczestników Programu Aktywności Lokalnej. Nie było łatwo zdobyć prezent od zacnego gościa. Każdy miał okazję pochwalić się zdolnościami wokalnymi, recytatorskimi lub tężyzną fizyczną.
 
Wszyscy, którzy dotrwali do końca w projekcie systemowym „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń” otrzymali świąteczny upominek a ich wytrwałość została doceniona przez samego Mikołaja.
Spotkanie mikołajkowe było też okazją do wręczenia zaświadczeń o uczestnictwie w projekcie i niestety było też spotkaniem kończącym Program Aktywności Lokalnej na Winnicy.
Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkim mieszkańcom Winnicy, życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku 2009 niegasnącego zapału do wprowadzania zmian w swojej małej społeczności.

Zmieniony ( 23.03.2010. )
 
Konferencja Asystentura - impuls do samozmiany - Gdynia 30.11. - 01.12.2009
15.12.2009.
Finansowanie działań dla beneficjentów pomocy społecznej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego daje olbrzymie możliwości rozwoju pracy socjalnej.

Pomimo skomplikowanych procedur związanych z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udaje się zrealizować działania, które do tej pory miały znikome szanse wykonania ze względu na ograniczone środki finansowe.

Zmieniony ( 23.03.2010. )
Czytaj całość
 
Konferencja Aktywna integracja - kapitał przyszłości Toruń, 25-26 listopada 2009.
27.11.2009.

W dniach 25-26 listopada 2009 odbyła się konferencja ”Aktywna integracja – kapitał przyszłości”. Konferencja została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który jest instytucją pośredniczącą 2 stopnia dla projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zmieniony ( 23.03.2010. )
Czytaj całość
 
Piknik w Winnicy 2009
03.10.2009.
Piknik na Winnicy został zorganizowany w ramach Projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń” (Program Aktywności Lokalnej – Winnica).
Zmieniony ( 23.03.2010. )
Czytaj całość
 
Piknik w Winnicy
16.10.2008.
W dniu 26.09.2008 mieszkańcy budynków przy ulicy Winnica 105 i 107  (popularnie zwanych Winnica 3) zorganizowali wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Piknik. Piknik był zwieńczeniem szkolenia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych zorganizowanego w ramach programu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń” (Blok II). Program jest współfinansowany w przez Unię Europejska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zmieniony ( 23.03.2010. )
Czytaj całość
 
Witamy
Redaktor: Administrator   
03.10.2008.
Szanowni Państwo!

     Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest wspieranie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji.

   W MOPR zatrudnieni są profesjonaliści, których praca ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Swoją wiedzą i doświadczeniem służą Państwu pracownicy socjalni, pedagodzy, socjolodzy, prawnicy oraz wszyscy ci, którym na sercu leży dobro innego człowieka.

Najważniejszy dla nas jest człowiek - to motto naszej instytucji.

   Wszystko co robimy, wykonujemy z myślą o człowieku i dla człowieka.


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
w Toruniu

Hanna Moczyńska
Zmieniony ( 14.10.2008. )
 
Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej
Redaktor: Administrator   
03.10.2008.
Skrócony opis projektu

Głównym celem projektu jest wypracowanie nowej formy pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Toruniu.

Dla osiągnięcia założonego celu niezbędne jest kompleksowe przeszkolenie 80-ciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, instytucji pomocy społecznej Gminy Miasta Toruń.

Szkolenia obejmować będą następujące obszary tematyczne: Metoda Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Praca ze społecznością ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz osób wykluczonych społecznie, Komunikacja interpersonalna i społeczna, Praca poprzez projekty, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz szkolenie praktyczne w formie wizyty studyjnej.

Dzięki programowi szkoleń pracownicy MOPR zostaną teoretycznie i praktycznie przygotowani do planowania i wykonywania nowych zadań w środowisku lokalnym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności i optymalnego wykorzystania zasobów społeczności lokalnej oraz do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Zmieniony ( 23.03.2010. )
Czytaj całość